Miejsce Pracy

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu

Poradnia Stopy Cukrzycowej
Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2, Poznań