Dr n. med. Piotr Liszkowski

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

W 1997 roku ukończył AM w Poznaniu. Od 2000 roku związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2009 roku specjalisty w dziedzinie diabetologii. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na UM w Poznaniu za pracę dotyczącą czynności śródbłonka naczyniowego u chorych z cukrzycą.

Od 2003 roku zajmuje się leczeniem chorych z zespołem stopy cukrzycowej w Przyklinicznej Poradni Stopy Cukrzycowej w Szpitalu im. Fr. Raszei w Poznaniu.

Jest współautorem opublikowanych w 2015 roku wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran dotyczących organizacji opieki nad chorymi z zespołem stopy cukrzycowej.

Czynnie zaangażowany w tworzenie i realizację programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia: „Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej”

Członek: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (Sekcja Stopy Cukrzycowej), Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Föderation der Internationalen Donau-Symposia über Diabetes mellitus (FID).

Na co dzień dostępny:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu

Poradnia Stopy Cukrzycowej
Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu
Ul. Mickiewicza 2

www.raszeja.poznan.pl/poradnie/poradnia-stopy-cukrzycowej